W związku z  planowanym od 1 stycznia 2020 r. obowiązkiem prowadzenia ewidencji systemu BDO (Baza danych odpadowych), na prośbę Departamentu Innowacji Ministerstwa Rozwoju, KIGEiT przekazała, zebrane wśród swoich Członków, uwagi odnośnie stanu przygotowań i samego systemu BDO.

Pismo KIGEiT z załącznikiem nr 1 + załącznik nr 2