W dniu 14 listopada 2019 roku odbyło się spotkanie zarządu Sekcji Sportów Elektronicznych. Spotkanie miało charakter zamknięty i dotyczyło spraw bieżących m. in. prac nad Kodeksem dobrych praktyk w e-sporcie.