KIGEiT otrzymała zaproszenie z AGH na II Forum Energetyki Rozproszonej. Czysta energia dla każdego, które odbędzie się 25 listopada br. w auli Centrum Ceramiki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie przy al. A. Mickiewicza 30 (budynek B-8).
Wiodącym tematem debaty podczas II Forum będzie poszukiwanie sposobów zapewnienia jak najszerszym kręgom społeczeństwa możliwości partycypacji w nabierającej tempa transformacji energetycznej. Obrady toczyć się będą u progu nowej kadencji Parlamentu i Rządu RP, a więc w optymalnym czasie na szukanie odpowiedzi na strategiczne pytania o polski kształt transformacji i miejsce, jakie w niej zajmować będzie energetyka rozproszona. Organizator liczy na to, że przedstawiciele kluczowych dla rozwoju energetyki instytucji przedstawią inicjatywy legislacyjne i programy wsparcia wzmacniające prosumentów oraz wspólnoty energetyczne.
Do udziału w Forum zaproszeni zostali przedstawiciele inicjatyw energetycznych, w tym koordynatorzy klastrów energii oraz reprezentanci środowisk nauki, biznesu, samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych zainteresowanych współpracą przy rozwijaniu energetyki rozproszonej.
Udział w Konferencji jest bezpłatny, organizator udostępnił możliwość zarejestrowania na wydarzenie poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego.