W dniu 4 października 2019 roku Izba wysłała do Ministerstwa Cyfryzacji stanowisko w ramach prowadzonych konsultacji w zakresie Kodeksów dobrych praktyk, które w oparciu o różne źródła, w tym orzecznictwo sądowe, decyzje organów administracji, inne stanowiska organów stosujących prawo lub umowy, przedstawiają propozycję dobrych praktyk w procesach inwestycyjnych związanych z budową szybkich sieci szerokopasmowych (sieci NGA).

W ocenie Izby konsultowane Kodeksy dobrych praktyk są oczekiwaną przez rynek odpowiedzią na sygnalizowane przez operatorów bariery napotykane w trakcie budowy infrastruktury telekomunikacyjnej. Podjęcie przez Ministerstwo Cyfryzacji inicjatywy w tym zakresie jest zgodne z postulatami operatorów (w tym beneficjentów POPC), dlatego KIGEiT w pełni popiera tą inicjatywę.

Stanowisko zostało przygotowane w ramach Sekcji Operatorów Telekomunikacyjnych (SOT), działającej w naszej Izbie.