Z Ministerstwa Finansów (MF) otrzymaliśmy zaproszenie do publicznych konsultacji dotyczących projektu w sprawie kas rejestrujących mających postać oprogramowania wraz z uzasadnienieniem  i oceną skutków regulacji (OSR). Przebieg procesu legislacyjnego mogą Państwo śledzić na stronie Rządowego Centrum Legislacji (RCL).
Po zakończeniu konsultacji wśród naszych członków, KIGEiT przygotowała stanowisko, które w dniu 3 września 2019 roku zostało przekazane do Ministerstwa Finansów.  Prace nad zbieraniem uwag i komentarzy były prowadzone w ramach Sekcji Dostawców Fiskalnych Urządzeń Rejestrujących (SDFUR) działającej w naszej Izbie.