Kancelaria Prezydenta poinformowała o podpisaniu Ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych. Celem uchwalonych przepisów jest ograniczenie zbędnych i nadmiernych obciążeń regulacyjnych, co umożliwi wygenerowanie oszczędności po stronie obywateli i przedsiębiorców. W związku z tym, ustawa nowelizuje 69 ustaw.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. Pełny tekst znajduje się na stronach Sejmu.