Ukazało się kolejne ostrzeżenia (raport) w systemie RAPEX nt. przedłużaczy sieciowych sprzedawanych pod marką SLM. Powodem umieszczenia w systemie był fakt, że produkty nie spełniają wymagań dyrektywy niskonapięciowej i odpowiedniej normy europejskiej EN 60950, tzn. ochronny przewód uziemiający w listwie gniazdowej nie jest podłączony do drutu, co uniemożliwiłoby zadziałanie wyłącznika różnicowoprądowego. Izolacja kabla sieciowego nie jest wystarczająco mocna i można go łatwo uszkodzić, pozostawiając części pod napięciem dostępne. Środki zlecone przez władze publiczne: Import odrzucony na granicy. 

Więcej informacji o decyzjach urzędowych dotyczących niebezpiecznych produktów z branży elektrotechnicznej znajdą Państwo na naszej stronie prowadzonej przez Sekcję Producentów Aparatury Elektrycznej (SPAE) w zakładce: Decyzje urzędowe dot. niebezpiecznych produktów

Alert Rapex: Dotyczący marki SLM