Przedstawiamy najnowsze ostrzeżenie dot. aparatury niskiego napięcia, które pojawiło się w systemie RAPEX:

Alert RAPEX: Numer sprawy: A11/0049/19 (raport)

Category Electrical appliances and equipment
Type of alert
Product user Consumer
Product Mains extension lead
Brand AOBOER