Ministerstwo Finansów prowadzi konsultacje podatkowe w sprawie opodatkowania podatkiem od towarów i usług (VAT) transakcji leasingu zwrotnego. Zawiadomienie o rozpoczęciu konsultacji oraz klauzulę informacyjną znajdą Państwo na stronie internetowej Ministerstwa Finansów.
W związku z powyższym zwracamy się do wszystkich zainteresowanych o przesyłanie, na adres poczty elektronicznej naszej Izby, Państwa uwag i sugestii zmian do propozycji Ministerstwa Finansów. Zebrane w ten sposób opinie będą podstawą do opracowania wspólnego stanowiska KIGEiT w tej sprawie. 
Celem konsultacji jest zebranie opinii strony społecznej co do kryteriów, które muszą zostać spełnione, aby uznać, że transakcja w zakresie leasingu zwrotnego powinna być traktowana jako jedna kompleksowa usługa finansowa lub też dwie odrębne transakcje (tj. dostawa towarów przez korzystającego oraz odpowiednio dostawa towarów albo świadczenie usług przez finansującego).
Prace w Izbie będą prowadzone w ramach Komitetu Polityki Handlowej naszej Izby (KPH)