9 maja 2019 roku odbyło się seminarium PARP pt.: „Oznakowanie CE. Jak wprowadzić nowy produkt elektryczny i elektroniczny na rynek Unii Europejskiej?

Celem seminarium było omówienie najważniejszych zagadnień związanych z wprowadzaniem na wspólny rynek UE produktów elektrycznych i elektronicznych podlegających dyrektywom tzw. Nowego Podejścia. W jego trakcie przedstawione zostały praktyczne informacje dotyczące m.in. prawnych wymogów przy dopuszczaniu produktu do obrotu, obowiązków producentów, importerów i dystrybutorów takich produktów, omówiony został sposób przeprowadzania testów, analiz i sporządzania deklaracji. Przedstawione zostały praktyczne przykłady – case studies – tego, jak należy postępować aby skutecznie i zgodnie z prawem wprowadzić do obrotu produkt elektryczny lub elektroniczny.

Prezentacje ze spotkania oraz program dostępne są <tutaj>.