W dniach 4 i 5 marca 2019 roku ponad 700 uczestników, w tym liderzy rynku ICT, ministrowie, regulatorzy, przedstawiciele izb gospodarczych, instytucji naukowych, badawczych, jak i kadry zarządzającej największych firm branży ICT debatowało na temat warunków oraz koniecznych zmian dla rozwoju sieci 5G i przemysłu 4.0. Wszyscy byli zgodni, że postęp techniczny i technologiczny wymaga przyspieszenia ujednolicania prawa gospodarczego istotnego dla harmonijnej cyfryzacji europejskiego obszaru gospodarczego. Szczególnie znaczenie w tym procesie ma włączenie w rozwój przemysłu i gospodarki 4.0 małych i średnich przedsiębiorstw, które ostatecznie zdecydują o tempie i skali transformacji.
Bez sieci 5G trudno mówić o przyspieszeniu rozwoju nowych technologii cyfrowych, a więc również przemysłu 4.0, przemysłowego internetu rzeczy (IoT) czy technologii Smart City itd. Jak podkreślił Stefan Kamiński, prezes Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji „Nie będzie Przemysłu 4.0 jeśli nie będzie sieci 5G. Współpraca w tym obszarze jest niezbędna. Dlatego tak ważny jest dialog, który pozwoli na skuteczniejsze działania  i na wygaszanie źródeł konfliktów interesów. Cieszymy się, że po raz kolejny udaje się nam zorganizować Forum w tak szerokim gronie przedsiębiorstw, zrzeszeń i organizacji przemysłu ICT w Polsce. Ustalając wspólnie plan działania możemy następnie zwrócić się do władzy ustawodawczej, wykonawczej i regulacxyjnej, przedstawiając konkretne  propozycje oraz rozwiązania z naszej strony”. Więcej informacji o Forum znajdą Państwo na stronie https://fgtime.pl/.