W związku z ogłoszonymi przez Ministerstwo Cyfryzacji konsultacjami dotyczącymi projektu rozporządzenia w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla odbiorników cyfrowych KIGEiT po przeprowadzeniu wewnętrznych konsultacji w ramach Komitetu Gospodarki Innowacyjnej (KGI) przygotowała stanowisko i przesłała je do Ministerstwa w dniu 1 marca 2019 roku.