Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło trzeci konkurs programu sektorowego GameINN. NCBiR przeznaczy 100 milionów złotych na wsparcie projektów B+R związanych z branżą gier i rozwiązań wideo.

W trzecim konkursie o dofinansowanie starać mogą się projekty, które obejmują badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe lub tylko te drugie. Przedsiębiorcy mogą także uzyskać dofinansowanie na prace przedwdrożeniowe, będące działaniami przygotowawczymi do wdrożenia wyników badań. Minimalny koszt kwalifikowany projektu to 400 tys. zł, a maksymalna wartość projektu to 20 mln zł. Podobnie jak w innych konkursach finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój o granty starać mogą się jedynie przedsiębiorcy oraz konsorcja naukowo-przemysłowe, których prace realizowane będą poza województwem mazowieckim. Nabór wniosków potrwa od 15 marca do 14 czerwca 2019 roku. Więcej informacji o konkursie znajdą Państwo na stronie NCBR a ogłoszenie i dokumenty na dedykowanej stronie dla tego konkursu.