KIGEiT wraz z trzema izbami skupiającymi przedstawicieli sektora telekomunikacyjnego (PIIT, PIKE i KIKE) przekazały do Ministerstwa Zdrowia wspólne stanowisko w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, z prośbą o uwzględnienie przedstawionych uwag podczas prac nad projektem ustawy.

Przewidziany w projekcie ustawy rejestr blokowanych domen internetowych służących do oferowania lub wprowadzania do obrotu środków zastępczych jest już trzecim tego typu rejestrem blokowanych stron Internetowych, po funkcjonującym od 1 lipca 2017 r. rejestrze domen służących do oferowania gier hazardowych niezgodnie z ustawą oraz projektowanym rejestrze domen umieszczonych na liście ostrzeżeń publicznych Komisji Nadzoru Finansowego. Poszczególne ministerstwa i organy dążą do stworzenia własnego, zarządzanego przez siebie rejestru, co z perspektywy zarówno Państwa jak i dostawców usług telekomunikacyjnych oznacza konieczność ponoszenia kosztów stworzenia i integracji technicznej z każdym takim rejestrem z osobna oraz szereg ryzyk regulacyjnych związanych z różnicami w brzmieniu przepisów regulujących działalność poszczególnych rejestrów. Z tego powodu Izby zwróciły uwagę m.in. na: potrzebę technicznej integracji w jeden różnych rejestrów blokowanych domen, zastrzegając, że Izby nie popierają blokowania stron Internetowych jako narzędzia do walki z naruszeniami prawa, gdyż narzędzie takie nie zapobiega i nie usuwa źródła problemu, jednak przy pojawiających się kolejnych propozycjach w tym zakresie jedynym rozwiązaniem jest techniczna integracja różnych rejestrów w jeden, zarządzany przez powołaną do tego jednostkę. W przypadku kontynuowania prac nad Rejestrem Środków Zastępczych, zwracaliśmy uwagę na konieczność zapewnienia, że przepisy projektu ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, w zakresie dotyczącym blokowania domen, będą miały identyczne brzmienie jak art. 15f ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.