KIGEiT informuje o organizowanych przez Politechnikę Warszawską XXI Targach Pracy i Praktyk dla Elektroników i Informatyków

Termin: 5-6marca 2018 roku

Miejsce: Gmach Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej w godzinach 9:30-15:30.
Stoiska znajdować się będą w holu, na 1 piętrze i na parterze w Gmachu Elektroniki Politechniki Warszawskiej, ul. Nowowiejska 15/19. Koszt uczestnictwa uzależniony jest od wielkości stoiska. Plan rozmieszczenia stoisk <tutaj>

Kontakt: Pani Doroty Myko tel.: 22 234 70 81, d.myko@elka.pw.edu.pl

Zgłoszenie do udziału w Targach następuje poprzez wysłanie wypełnionego formularza zamówienia stoiska z pieczątką firmową i podpisem osoby zamawiającej w terminie do 5 lutego 2018 r.
Szczegółowe informacje  <tutaj>