Z początkiem grudnia 2011 r. Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji inauguruje cykl szkoleń z zakresu komunikacji oraz public relations pod nazwą „Akademia Komunikacji KIGEiT”.

Celem projektu jest rozwój kompetencji z zakresu komunikacji i public relations wśród pracowników działów komunikacji, PR, marketingu i zarządzania zasobami ludzkimi.

W ramach „Akademii Komunikacji” KIGEiT oferuje pracownikom firm członkowskich możliwość skorzystania z bezpłatnych szkoleń komunikacyjnych prowadzonych przez trenerów firmy Lighthouse Consultants, poświęconych następującym zagadnieniom:

  • Efektywna komunikacja z mediami
  • Komunikacja z pracownikami
  • Komunikacja w sytuacji kryzysowej
  • Nowe media Strategie i programy CSR
  • Mierzenie efektywności komunikacji

Szczegółowe informacje na temat działalności „Akademii Komunikacji KIGEiT” dostępne są pod adresem http://lh-c.pl/akademia_komunikacji_kigeit/, tam również zamieszczony został formularz za pomocą którego można zgłaszać chęć udziału w poszczególnych zajęciach.

Pierwsze ze szkoleń – Efektywna komunikacja z mediami – odbędzie się 16 grudnia 2011 r., zgłoszenia na nie przyjmowane będą do 9 grudnia.