Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji zaprasza przedsiębiorców do skorzystania udziału w konferencjach i warsztatach organizowanych przez Krajową Izbę Gospodarczą w ramach projektu „Strategie zarządzania międzynarodowego oparte na własności intelektualnej. Promocja korzyści z ochrony własności intelektualnej w polskich przedsiębiorstwach„.

Projekt ma na celu wskazanie przedsiębiorcom oraz osobom zarządzającym przedsiębiorstwami na korzyści wynikające z właściwego zarządzania ochroną własności intelektualnej, jak również zbudowanie przekonania, że włączenie zarządzania własnością intelektualną w strategie rozwojowe firm jest opłacalne. Celem projektu jest również wskazanie działań niezbędnych do właściwej ochrony własności intelektualnej. Docelowym odbiorcą projektu są przedsiębiorcy oraz osoby kierujące przedsiębiorstwami. W ramach projektu przewiduje się zorganizowanie sześciu jednodniowych warsztatów.

Polscy przedsiębiorcy przywiązują zbyt małą uwagę do ochrony własności intelektualnej, głównie z powodu braku wiedzy, jak wykorzystać wspomnianą ochronę w budowaniu strategii rozwojowej firmy. Często nie dostrzegają zagrożeń wynikających z braku ochrony i nie znają korzyści płynących z ochrony znaków towarowych, wzorów przemysłowych czy uzyskanych patentów. Dlatego tak istotne jest pokazanie przedsiębiorcom, iż ochrona i czerpanie korzyści z nowo tworzonej własności intelektualnej są jednym z najważniejszych czynników tworzenia przewagi konkurencyjnej. Ochrona wyników prac badawczych przyczynia się do wzrostu i rozwoju innowacyjności.

Realizacja projektu rozpoczęła się 1 stycznia 2009 r. a zakończenie przewidziane jest 30 czerwca 2010 roku.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, działanie 5.4 Zarządzanie własnością intelektualną.

Więcej informacji o projekcie można uzyskać na stronie www.