Standby Regulation Guidelines

KIGEiT poleca przewodnik do rozporządzenia dla urządzeń w stanie gotowości (Standby Regulation Guidelines)

Ukazał się długo oczekiwany przewodnik do obowiązującego Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1275/2008 z dnia 17 grudnia 2008 r w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla zużycia energii przez elektryczne i elektroniczne urządzenia gospodarstwa domowego i urządzenia biurowe w trybie czuwania i wyłączenia.

Komisja zaleca ten Przewodnik dla małych i średnich przedsiębiorstw. Zawartość odnosi się głównie do systemów (urządzeń) informatycznych i telekomunikacyjnych (ITE), produktów Consumer Electronics (CE) i urządzeń gospodarstwa domowego oraz koresponduje z kwestiami (pytaniami, problemami) poruszanymi przez przedsiębiorców.

Wspólnie z branżowymi organizacjami europejskimi (DigitalEurope) polecamy go i zachęcamy do wykorzystania.

Przewodnik “Guidelines accompanying Commission Regulation (EC) No 1275/2008 of 17 December 2008 implementing Directive 2005/32/EC of the European Parliament and of the Council with regard to ecodesign requirements for standby and off-mode electric power consumption of electrical and electronic household equipment (October 2009)” znajdą Państwo na stronie internetowej Komisji Europejskiej.

Przypominamy, że ponieważ rozporządzenia KE nie wymagają implementacji, lecz obowiązują bezpośrednio w krajach członkowskich, zatem obowiązują i nas w Polsce. Ww. rozporządzenie ustanawia wymogi dotyczące wydajności energetycznej dla wszystkich produktów sprzedawanych w Europie, mając na celu zredukowanie zużycia energii elektrycznej, urządzeń w stanie gotowości i wyłączenia.