Wzrost konkurencyjności dolnośląskich firm branży elektronicznej II

Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji zaprasza do składania ofert na realizację 66 szkoleń i rekrutację na terenie województwa dolnośląskiego w ramach projektu „Wzrost konkurencyjności dolnośląskich firm branży elektronicznej II” (zamówienie nr 01/DŚE/2013).

Ofertę należy złożyć do 14.02.2013 r.


Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji rozpoczęła 1 stycznia 2013r. realizację projektu „Wzrost konkurencyjności dolnośląskich firm branży elektronicznej II” dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL 2007-13), działanie 8.1 – Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie.

CEL GŁÓWNY PROJEKTU:

Wzrost konkurencyjnosci firm branzy elektronicznej po przez podniesienie jakosci usług wykonywanych przez ich pracowników

CEL SZCZEGÓŁOWY PROJEKTU:

Podniesienie kompetencji zawodowych u pracowników
Podniesienie jakosci pracy wykonywanej przez pracownikow
Wzrost stopnia świadomosci pracowników w zakresie zasady rownosci szans płci i poprawa ich postaw w tym zakresie

CELE PROJEKTU realizowane będą po przez udział pracowników woj. dolnoślaskiego w szkoleniach z zakresu:

 • szkolenia informatyczne 5-dniowych (40h, grupy śr.12os.)
 • informatyczne 4-dniowe (32h, grupy śr.12os.)
 • informatyczne 3-dniowe (24h, grupy śr.12os.)
 • informatyczne 2-dniowe (16h, grupy śr.12os.)
 • Obsługa wózków jezdniowych z napędem silnikowym (67h, grupy śr.15os.)
 • Urządzenia dźwigowe (40h, grupy śr.15os.)
 • Zarządzanie sprzedażą w sektorze elektroniki (16h, grupy śr.15os.)
 • Negocjacje i kontrakty handlowe w branży elektronicznej (16h, grupy śr.15os.)
 • Pozycja konkurencyjna przedsiębiorstwa na rynku elektronicznym (16h, grupy śr.15os.)
 • Zmiany w przepisach celno-podatkowych (8h, grupy śr.15os.)
 • Ecodesign – Eliminacja substancji niebezpiecznych ze sprzętu elektronicznego (8h, grupy śr.15os.)

Zapisy na szkolenia odbywaja sie poprzez stronę projektu: www.dolnoslaskaakademiaelektroniki.pl

ATUTY SZKOLEŃ:

 • są bezpłatne (stanowią pomoc de minimis dla firmy),
 • są realizowane w lokalizacjach możliwie najdogodniejszych dla uczestników,
 • są prowadzone przez doświadczonych trenerów,
 • będą zakończone egzaminem i możliwością uzyskania certyfikatu potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji.

POZOSTAŁE INFORMACJE O PROJEKCIE:

Realizacja projektu: 1.01.2013 – 31.12.2014,
Całkowity budżet: 1 744 426,40
Koordynator: KIGEiT, https://kigeit.org.pl

BIURO PROJEKTU:

Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji
ul. Legnicka 52
54-204 Wrocław
tel. 71 723 00 24