Projekt – e-SKILLS 2014

e-Skills for Jobs 2014 – założenia projektu i działania w Polsce

Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji realizuje projekt „E-Skills – Awareness Raising Campaign” w ramach umowy zawartej z DIGITALEUROPE AISBL w dniu 07 lutego 2014 roku, jako podwykonawcy konsorcjum DIGITALEUROPE AISBL i EUN Partnership AISBL, które zawarło 18 grudnia 2013 roku z Dyrekcją Generalną Przedsiębiorczości i Przemysłu Komisji Europejskiej umowę nr SI2.ACPROCE061255600 na zorganizowanie w 2014 roku w Europie kampanii promocyjnej pod nazwą „e-Skills for Jobs”.

Cel projektu:

Celem projektu jest promocja długofalowej strategii rozwoju umiejętności cyfrowych w krajach Unii Europejskiej oraz ich dopasowanie do potrzeb rynku pracy. Już w tej chwili przedsiębiorstwa borykają się z niedoborem pracowników o właściwych kwalifikacjach a z drugiej strony narasta problem bezrobocia wśród młodych ludzi. Całej kampanii patronuje Wielka Koalicja na rzecz Cyfrowej Pracy KE. Działania w Polsce mają popularyzować młodzieży wiedzę o pracy w sektorze IT, w tym komunikację poprzez ambasadorów projektu, oraz cykl dni otwartych we współpracy z Partnerami projektu.

Oczekiwania i efekty:

Wzrost zainteresowania tą tematyką w społeczeństwie a zwłaszcza wśród młodzieży podejmującej decyzję o wyborze drogi zawodowej oraz wśród przedsiębiorców, którzy powinni przyłączyć się do naszej kampanii. W dobie przedłużającego się kryzysu e-umiejętności są kluczem do stworzenia w Europie konkurencyjnego i innowacyjnego środowiska.

e-Skills for Jobs 2014 – cel i działania, Polska

− w Polsce celem kampanii jest promocja zawodów związanych z umiejętnościami informatycznymi wśród uczniów liceów i studentów wczesnych lat studiów.

− motywem przewodnim będzie pokazanie jak wiele możliwości i różnych ścieżek kariery otwierają umiejętności cyfrowe.

− planujemy, we współpracy z Partnerami projektu, m.in. zorganizowanie cyklu dni otwartych w firmach informatycznych i działach IT, opracowanie materiałów informacyjnych (w tym wideo) pokazujących różnorodność profesji.

− chcemy uruchomić program ambasadorów – ludzi, którzy osiągnęli sukces dzięki umiejętnościom cyfrowym i mogą zainspirować i zmotywować młodzież do inwestycji w siebie w tym obszarze.

Nasi partnerzy:

MAC, MEN, MwI, IBM Polska, Motorola Solutions Polska, MIS, mis24.pl, UPC Polska, Microsoft Polska, Grafton Recruitment, WWSI, PW. Lista nie jest zamknięta. Działania zostały włączone w Szerokie Porozumienie na Rzecz Umiejętności Cyfrowych. Ambasadorem projektu w wymiarze europejskim zgodził się zostać Pan Włodzimierz Marciński, Digital Champion Poland.

Zasięg projektu:

27 krajów członkowskich UE oraz 3 kraje współpracujące (Chorwacja, Izrael i Turcja).

Wykonawcy projektu:

  • konsorcjum DIGITALEUROPE AISBL i EUN Partnership AISBL na zamówienie DG Przedsiębiorczości i Przemysłu KE,
  • izby gospodarcze w każdym z 30 krajów uczestniczących.

Pozostałe informacje o projekcie:

Czas trwania: luty – grudzień 2014.

Budżet: 1,977 mln euro (całkowity), w tym 19,5 tys. euro dla Polski – refinansowany w całości przez KE. Współfinansowany przez partnerów lokalnych.

Koordynator części polskiej: KIGEiT, kigeit@kigeit.org.pl , https://kigeit.org.pl