Digital Innovation through Cooperation in Europe (Innowacje cyfrowe poprzez kooperację w Europie)

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (ERDF), w ramach programu Interreg IIIc East.

Projekt DICE ma za zadanie wymianę doświadczeń pomiędzy ośmioma krajami europejskimi wprowadzającymi naziemną telewizję cyfrową i związane z tym usługi. Specjalny nacisk położony został na rozwój ekonomiczny regionów i promowanie małych i średnich przedsiębiorstw związanych z branżą mediów i telekomunikacji. Inne związane z tym problemy, które znalazły się w zakresie zainteresowania programu to akceptacja konsumentów, standardy techniczne, modele biznesowe i ramy regulacyjne.

Cel projektu

Głównym celem projektu DICE jest zweryfikowanie technicznego postępu w dziedzinie cyfryzacji regionów biorących udział w projekcie oraz zbadanie, jaki pozytywny wpływ na rozwój regionalny mają powyższe zmiany technologiczne. Ponadto zadania projektu zawierają poprawę taktyk i instrumentów działania w powiązaniu z cyfryzacją, promocją konkurencyjności ekonomicznej i stymulacji rynków pracy w regionach partnerów projektu.

Oczekiwane efekty

Projekt zwiększy możliwości regionów partnerskich w zakresie przejścia z telewizji analogowej na cyfrową i wesprze rozwój standardów europejskich w tej dziedzinie. Poprzez identyfikację i transfer najlepszych praktyk powstające cyfrowe usługi i aplikacje będą promowane i powstaną nowe rynki. Współpraca spowoduje także redukcję kosztów, zwiększoną produktywność i promocję najnowszych technologii. Regiony biorące udział w projekcie DICE będą mogły czerpać korzyści z faktu, że są w czołówce rozwijającej cyfrowe standardy, które będą transferowalne do innych regionów.

Partnerzy

Miasto Berlin; Urząd Regulacji Radiodyfuzji i Telekomunikacji — RTR GmbH (Austria); TV2/Nord-Digital (Dania); Ministerstwo Handlu i Przemysłu (Wielka Brytania); Miasto Gävle (Szwecja); Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji KIGEiT (Polska); Węgierski Urząd Komunikacji; Komitet Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego (Litwa).

Czas trwania: styczeń 2004 r. – grudzień 2006 r.

Całkowity budżet: 1.052.000 Euro.

Dofinansowanie ERDF: 624.000 Euro

Partner wiodący: Miasto Berlin, Dział Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych

Kontakt: Ingrid Walther; Tel.: +49 30 9013 8156; ingrid.walther@senwaf.verwalt-berlin.de

Strona www: http:// www.dice-online.net