Projekt – Akademia branży elektronicznej

Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji zaprasza do składania ofert na realizację 36 szkoleń i rekrutację na terenie województwa śląskiego w ramach projektu „Akademia branży elektronicznej” (zamówienie nr 01/ŚE/2013).

Ofertę należy złożyć do 14.02.2013 r.

 


Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji rozpoczęła 1 stycznia 2013r. realizację projektu „Akademia Branży Elektronicznej” dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL 2007-13), działanie 8.1 – Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie.

CEL GŁÓWNY PROJEKTU:

Wzrost konkurencyjności firm  branży elektronicznej po przez podniesienie jakości usług wykonywanych przez ich pracowników

CEL SZCZEGÓŁOWY PROJEKTU:

  1. Podniesienie kompetencji zawodowych u pracowników
  2. Podniesienie jakości pracy wykonywanej przez pracowników
  3. Wzrost stopnia świadomości pracowników w zakresie zasady rowności szans płci i poprawa ich postaw w tym zakresie

CELE PROJEKTU realizowane będą po przez udział pracowników woj. śląskiego w szkoleniach z zakresu:

  • Informatycznego
  • Zarządzania sprzedażą w sektorze elektroniki
  • Negocjacji i kontraktów handlowych w branży elektronicznej
  • Konkurencyjności przedsiębiorstw na rynku elektronicznym
  • Zmian w przepisach celno-podatkowych
  • Ecodesign – eliminacja substancji niebezpiecznych ze sprzetu elektronicznego

POZOSTAŁE INFORMACJE O PROJEKCIE:

Realizacja projektu: 1.01.2013 – 31.12.2013
Całkowity budżet: 1 180 743,50
Koordynator: KIGEiT, https://kigeit.org.pl.pl

BIURO PROJEKTU:

Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji
ul. Roździeńskiego 188a
40-203 Katowice
tel. 32 661 48 38