INFORMACJE OGÓLNE

Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji (KIGEiT) powstała w 1992 roku i działa na podstawie ustawy o izbach gospodarczych. Jesteśmy organizacją typu not-for-profit zrzeszającą grupę podmiotów gospodarczych zajmujących się produkcją, handlem, usługami lub pracami naukowo-badawczymi w zakresie lub na rzecz elektroniki, telekomunikacji, informatyki, teleinformatyki, energetyki, elektrotechniki, automatyki przemysłowej a także w zakresie audiowizualnych mediów elektronicznych.


Zrzeszamy ponad 160 członków, którzy zatrudniają bezpośrednio ponad 57 000 osób i mają przychody na poziomie ponad 67,5 mld zł rocznie.
Jesteśmy członkiem DigitalEurope, Krajowej Izby Gospodarczej i Polskiego Komitetu Światowej Rady Energetycznej.


Mamy wdrożony System Zarządzania Jakością ISO 9001:2015 zapewniający zadowolenie Klientów i poprawę procesów wewnętrznych.