Akademia fotowoltaiki

DATA OGŁOSZENIA 21 czerwca 2013

Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji zaprasza do składania ofert na realizację 20 szkoleń i rekrutację na terenie województwa opolskiego w ramach projektu „Akademia fotowoltaiki” (zamówienie nr 01/AF/2013).

Ofertę należy złożyć do 11.06.2013 r.

Specyfikaca istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami.


Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji rozpoczęła 1 stycznia 2013r. realizację projektu „Akademia fotowoltaiki” dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL 2007-13), działanie 8.1 – Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie.

CEL GŁÓWNY PROJEKTU:

Wzrost konkurencyjnosci 150 firm z województwa opolskiego poprzez podniesienie wiedzy i nabycie nowych umiejętności w zakresie instalowania urządzeń PV przez ich 270 pracowników do V.2014

CELE SZCZEGÓŁOWE PROJEKTU:

Podniesienie wiedzy i nabycie nowych umiejętności w zakresie instalowania urządzeń PV przez 270 pracowników do V. 2014

Wzrost świadomości 270 pracownikó w zakresie zasady równości szans płci i poprawa ich postaw w tym zakresie do V.2014

CELE PROJEKTU realizowane będą po przez udział pracowników woj. opolskiego w szkoleniach z zakresu:

„Montaż urządzeń PV” (16-godzinne w grupach średnio 15 – osobowych), które obejmą m.in. następujące zagadnienia:

 • Energia słoneczna – możliwości pozyskania i wykorzystania,
 • Rodzaje paneli fotowoltaicznych,
 • Systemy fotowoltaiczne – rodzaje,
 • Elementy systemów fotowoltaicznych,
 • Systemy montażu dla paneli fotowoltaicznych,
 • Systemy BIPV, dachy energetyczne,
 • Magazynowanie energii,
 • Warunki pogodowe i ich wpływ na dobór układu fotowoltaicznego,
 • Projektowanie systemu fotowoltaicznego,,
 • Wykonanie /instalacji/ serwis systemów PV
 • Niebezpieczeństwa mogące powstać podczas pracy systemu,
 • Aktualny stan prawnydot. instalacji PV,
 • Programy wsparcia,
 • Możliwości finansowania instalacji PV w Polsce

Zapisy na szkolenia odbywaja sie poprzez stronę projektu: www.akademiafotowoltaiki.com.pl

ATUTY SZKOLEŃ:

są bezpłatne (stanowią pomoc de minimis dla firmy),
są realizowane w lokalizacjach możliwie najdogodniejszych dla uczestników,
są prowadzone przez doświadczonych trenerów,
będą zakończone egzaminem i możliwością uzyskania certyfikatu potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji.

POZOSTAŁE INFORMACJE O PROJEKCIE:

Realizacja projektu: 1.06.2013 – 31.05.2014,

Całkowity budżet: 407 054,00

Koordynator: KIGEiT, https://kigeit.org.pl.pl