Efektywność energetyczna MMŚP – przetargi

Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji zaprasza do składania ofert na realizację rekrutacji, doradztwa i szkoleń w ramach projektu „Efektywność energetyczna MMŚP”
(nr zamówienia: 01/EEMMSP/2013).

Oferty należy składać do dnia 23 grudnia 2013 r. do godziny 12.00.

Pobierz specyfikację istotnych warunków zamówienia
Załączniki
Załącznik nr 1 – wzór Formularza Oferty
Załącznik nr 2 – wzór oświadczenia o braku powiązań