DZIAŁALNOŚĆ KRAJOWEJ IZBY GOSPODARCZEJ ELEKTRONIKI I TELEKOMUNIKACJI (KIGEiT)

Izba prowadzi szeroką działalność wynikającą głównie z potrzeb zrzeszonych w niej firm. Działania te obejmują między innymi następujące obszary:

Reprezentowanie i obrona interesów gospodarczych członków Izby poprzez:

  • współpracę z Ministerstwem Przedsiębiorczości i Technologii nad strategią dla sektora ICT,
  • współpracę z Ministerstwem Infrastruktury, Urzędem Komunikacji Elektronicznej i Krajową Radą Radiofonii i Telewizji m.in. w sprawach uprawnień budowlanych, koncesji, prawa telekomunikacyjnego, planu numeracji krajowej, dzierżawy łączy itp., wykorzystania częstotliwości radiowych, telewizji i radiofonii cyfrowej,
  • współpracę z Komisją Europejską z DG TAXUD w zakresie zawieszeń, kontyngentów i klasyfikacji sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego,
  • współpracę z WTO w zakresie redukcji ceł na produkty teleinformatyczne w ramach Porozumienia ITA,
  • inicjowanie i wspieranie udziału członków Izby w programach rozwojowych Unii Europejskiej,
  • współpracę z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego i organizacjami zbiorowego zarządzania prawami autorskimi w zakresie zmian w ustawie o prawie autorskim (opłaty na nośniki i urządzenia do nagrywania i reprografii utworów),
  • współpracę z Ministerstwem Finansów w zakresie tworzenia interpretacji dotyczących klasyfikacji wyrobów elektronicznych, a także spraw związanych z podatkiem akcyzowym na wyroby elektroniczne (np. sprzęt do odbioru telewizji cyfrowej) czy wprowadzaniem kas fiskalnych,
  • współpracę z instytucjami odpowiedzialnymi za normy i certyfikaty dla sprzętu elektronicznego, prowadzenie prac, przygotowanie opinii, projektów, analiz i opracowań o charakterze naukowym i naukowo-technicznym, a także przez zlecanie przygotowania takich opinii, projektów, analiz i opracowań innym podmiotom,
  • ustanawianie ekspertów i rzeczoznawców Izby m.in. w dziedzinach: towaroznawstwa, techniki, prawa, wydawania zezwoleń, certyfikatów, kontroli i ochrony rynku w zakresie pozostającym w związku z obrotem krajowym a także wskazywanie podmiotom gospodarczym krajowym i zagranicznym ekspertów w poszczególnych dziedzinach.

Monitoring rynku elektronicznego

Polega na prowadzeniu bazy danych statystycznych dotyczących rynku i przemysłu elektronicznego w Polsce. Wykonywane są analizy i ekspertyzy techniczne, marketingowe i ekonomiczne na potrzeby członków Izby. Działania te prowadzone są częściowo za pośrednictwem Instytutu Rynku Elektronicznego. Publikujemy także ogólnodostępne skróty raportów o rynku elektronicznym w Polsce.

Polityka celna dla sektora elektroniki.

Izba jest aktywna w zakresie prowadzenia polityki celnej dla sektora elektronicznego i telekomunikacyjnego. Współpracujemy zarówno z Ministerstwem Przedsiębiorczości i Technologii jak i Komisją Europejską z DG TAXUD oraz z DIGITALEUROPE w zakresie ustanawiania zawieszeń, kontyngentów. klasyfikacji towarowej oraz obrotu towarami podwójnego przeznaczenia. . Mamy wielu specjalistów, którzy są doradcami na poziomie krajowym jak i Unii Europejskiej. W izbie działa Komitet Polityki Handlowej i Obrotu Towarami Strategicznymi (KPHiOTS).

Usługi informacyjne, szkoleniowe i doradcze

Izba prowadzi szeroki zakres usług informacyjnych zarówno ogólnodostępnych jak i tylko dla członków KIGEiT. Wydajemy elektroniczne biuletyny informacyjne oraz prowadzimy grupy problemowe gdzie zainteresowane firmy uzyskują informacje na wybrany temat. Dzięki współpracy z grupą ponad 30 stałych ekspertów możemy świadczyć szeroki zakres usług doradczych. Oferujemy zarówno usługi doradcze proste jak też wyspecjalizowane dotyczące wąskich dziedzin elektroniki i telekomunikacji.

Imprezy kooperacyjne i misje handlowe.

Izba organizuje imprezy kooperacyjne. Głównym celem tych imprez jest umożliwienie kontaktów w zakresie kooperacji dla polskich przedsiębiorstw. Są to spotkania w których biorą udział z jednej strony firmy będące producentami finalnymi a drugiej strony polscy producenci podzespołów. Organizujemy spotkania dla polskich firm z misjami handlowymi z różnych krajów w Polsce jak też wyjazdy na misje gospodarcze. Przygotowujemy prezentacje poświęcone ofercie polskiego przemysłu elektronicznego oraz pomagamy w organizacji wizyt w polskich przedsiębiorstwach dla tych firm zagranicznych, które chcą nawiązać współpracę kooperacyjną. Izba udziela informacji firmom zagranicznym poszukującym współpracy z polskimi firmami produkującymi konkretne produkty, podzespoły lub oferujące usługi.

Współpraca w zakresie inwestycji zagranicznych.

Współpracujemy z Ministerstwem Przedsiębiorczości i Technologii oraz Polską Agencją Inwestycji i Handlu, przy inwestycjach z dziedziny elektroniki. Pomagaliśmy przy wszystkich największych inwestycjach w Polsce m.in. takich firm jak Philips CE, Daewoo Electronics, LG Electronics, Thomson Multimedia Polska, Motorola, Delphi, Kimball Electronics, Flextronics, Jabil, LG.PhilipsDisplays, Sharp itd.