Badania rynku elektronicznego i telekomunikacyjnego, raportów z różnych segmentów tego rynku

 

Izba realizuje projekt pn. „Profesjonalizacja proinnowacyjnych usług doradczych partnerstwa Instytucji Otoczenia Biznesu Mazowsza”, którego celem jest stworzenie usługi, która poprzez dostarczanie rzetelnej wiedzy o rynku pomoże firmom z sektora MŚP zwiększyć ich konkurencyjność.

KIGEiT od lat analizuje rynek elektroniczny jako cały sektor oraz poszczególne jego segmenty.

Usługa, która proponuje Izba rozwijana jest w dwóch kierunkach:

  1. analiza danych ze źródeł ogólnodostępnych (np. GUS, rejestry państwowe – KRS, REGON, sądy gospodarcze itp.) – biuletyn;
  2. analiza danych uzyskanych z ankiet wypełnianych przez przedsiębiorców – płatny raport.

Biuletyn elektroniczny jest aktualizowany co miesiąc, wydawany w formie interaktywnego wydawnictwa umieszczonego w chmurze i dostępny on-line w ramach aplikacji internetowej. Zawiera on informacje zagregowane dotyczące całego sektora elektronicznego oraz jego segmentów (elektroniczny sprzęt powszechnego użytku, sprzęt telekomunikacyjny, komputery i urządzenia peryferyjne, elementy elektroniczne i obwody drukowane, jak i według innych pojedyńczych grup PKD). Analizowane dane to m.in. struktura i liczba przedsiębiorstw, zatrudnienie, wynagrodzenia, sprzedaż, przychody i koszty, wydajność produkcji, nakłady inwestycyjne, eksport i import.

Analizowanie rynku w ramach grup przedsiębiorstw prowadzących sprzedaż tej samej grupy produktów (np. urządzeń fiskalnych, czy podzespołów elektronicznych). W tym przypadku następuje konsolidacja danych sprzedażowych uzgodnionych gam produktów otrzymanych z ankiet  i następnie udostępnianie danych skonsolidowanych wyłącznie firmom biorącym udział w projekcie (w ankietowaniu) w ramach grupy. Dzięki temu możliwe jest śledzenie przez przedsiębiorstwa trendów rynkowych wybranych gam produktów i określenie swojej pozycji w ramach danej gamy produktowej oraz śledzenie jej ewolucji.

Po szczegółową ofertę zapraszamy do kontaktu: kigeit@kigeit.org.pl