Izba otrzymała z Ministerstwo Rozwoju i Technologii w ramach konsultacji projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu deregulacji prawa gospodarczego i administracyjnego oraz doskonalenia zasad opracowywania prawa gospodarczego wraz z uzasadnieniem i ocena skutków regulacji.

Projekt stanowi realizację zapowiedzi polskiego rządu dotyczących konieczności przeprowadzenia deregulacji w zakresie prawa gospodarczego i administracyjnego, w tym w szczególności w kierunku poprawy środowiska prawnego i instytucjonalnego, w którym działają polskie firmy. W projekcie przewidziane zostały przepisy zgrupowane w ramach komponentów:

  • ułatwienia przy podejmowaniu pierwszych kroków w biznesie;
  • prostsze zasady wykonywania działalności gospodarczej;
  • prawo gospodarcze przyjazne przedsiębiorcom.

Zapraszamy do przesyłania uwag do dnia do dnia 30 kwietnia 2024 roku na adres poczty elektronicznej naszego Biura.


W dniu 2 maja 2024 złożono pismo z uwagami ws. konsultacji dotyczących deregulacji prawa gospodarczego i administracyjnego oraz doskonalenia zasad opracowywania prawa gospodarczego.