zapraszamy do udziału w Walnym Zgromadzeniu Sekcji Elektroniki Azotkowej, które odbędzie się w dniu 8 grudnia 2023 r. o godz. 13:00 w postaci wideokonferencji .

Materiały dla członków biorących udział w Zgromadzeniu zostały przesłane elektronicznie.


UWAGA! Przedstawiciele firm-członków Sekcji chcący wziąć udział w głosowaniu uchwał powinni dostarczyć przed rozpoczęciem Zgromadzenia wypełnione pełnomocnictwo do udziału w Walnym Zgromadzeniu.