Prezes KIGEiT Stefan Kamiński w imieniu Izby podpisał deklarację o współpracy z działającym przy Krajowej Izbie Gospodarczej Komitetem ds. Energii i Polityki Klimatycznej podczas XII Meetingu Gospodarczego „Ku energetyce jutra„. W pierwszym okresie współpracy planuje się organizację spotkań i dyskusji oraz promowanie działaności na rzecz budowy systemu rynkowych taryf dynamicznych czasu rzeczywistego. Na zdjęciu Stefan Kamiński i dr hab. inż. Stanisław Tokarski podczas podpisywania deklaracji.