II KONGRES

Dialog o gospodarce 2023

Zapraszamy na kolejną edycję!
25 września 2023 r., Hotel Sheraton, Warszawa
Zarezerwuj termin już dziś i weź udział w Kongresie!

 

„II Kongres Dialog o Gospodarce” to wydarzenie łączące przedstawicieli administracji centralnej i regionalnej oraz świata przedsiębiorców w dyskusji na temat osiągnięć i wyzwań gospodarczych Polski, również w wymiarze międzynarodowym. Rozwój Polski może być realizowany jedynie z silnym wsparciem polskiej gospodarki, polskich firm i przy zaangażowaniu kapitału zagranicznego w Polsce. „Dialog o Gospodarce” ma umożliwić wymianę poglądów oraz doświadczeń przedstawicieli świata polityki oraz biznesu. Podstatwowym celem Kongresu jest dyskusja z udziałem przedstawicieli różnych opcji politycznych – aktualnymi i potencjalnymi decydentami, skupiona na najważniejszych kwestiach z punktu widzenia przedsiębiorców, ale i rozwoju społeczno-gospodarczego naszego kraju. Wyjątkowy charakter tego wydarzenia czyni go jednym z unikalnych w skali kraju mini szczytem gospodarczym, w którym wszystkie strony mogą aktywnie uczestniczyć w dyskusji na temat obecnych i przyszłych wyzwań gospodarczych.

I Kongres okazał się dużym sukcesem. Przeprowadzono 11 debat tematycznych, podczas których poruszono kluczowe zagadnienia oraz wyzwania stojące przed polską gospodarką. Wspólnie wypracowano rekomendacje i wnioski, które przekazano stronie rządowej. Duże zainteresowanie tym wydarzeniem pokazuje powagę podejmowanych zagadnień, ale i oczekiwanie wprowadzenia konkretnych zmian prawnych. Celem Kongresu jest zatem kontynuacja rozpoczętego dialogu. Z tego względu II edycja Kongresu obejmie dyskusję nad zagadnieniami dotyczącymi m.in.: zamówień publicznych, wsparcia inwestorów zagranicznych, cyfryzacji gospodarki, rozwoju polskiego rolnictwa, tzw. dyrektywy Blue Deal, ale także zatrudniania osób niepełnosprawnych, pracy platformowej oraz dialogu społecznego i konkurencyjności na rynku pracy.

W ramach tegorocznej edycji Kongresu, z uwagi na nadchodzące wybory parlamentarne, organizatorzy zamierzają przedstawić agendę gospodarczą dla nowego rządu na jego pierwsze 100 dni. Będzie to wykaz najistotniejszych problemów, wraz z konstruktywnymi  propozycjami ich rozwiązania.


ORGANIZATORZY KONGRESU:

Federacja Przedsiębiorców Polskich jest reprezentatywną organizacją zrzeszającą przedsiębiorców, członkiem Rady Dialogu Społecznego, której nadrzędnym celem jest zapewnienie właściwego rozwoju oraz bezpieczeństwa najważniejszym podmiotom na polskim rynku pracy – pracodawcom i pracownikom. Reprezentuje interesy przedsiębiorstw i instytucji zrzeszonych w ramach Federacji, nieustannie dążąc do poprawy jakości funkcjonowania polskich firm zarówno w kraju, jak i na arenie międzynarodowej. Podejmuje inicjatywy, które mają kształtować odpowiedzialną, zrównoważoną politykę – efektywną z punktu widzenia pracodawców oraz gwarantującą wysokie bezpieczeństwo pracownikom. Dialog – podejmowany przez Federację Przedsiębiorców Polskich (FPP) – ma uwzględniać opinie wszystkich uczestników polskiego rynku pracy, a następnie – na drodze wielostronnego kompromisu – budować trwałe relacje między poszczególnymi organizacjami oraz przedstawicielami władzy publicznej.

Centrum Analiz Legislacyjnych i Polityki Ekonomicznej (CALPE) – to instytut powołany przez Federację Przedsiębiorców Polskich w celu opracowywania analiz gospodarczych oraz monitoringu legislacyjnego. CALPE opracowuje raporty i rekomendacje w zakresie najbardziej istotnych aktów prawnych wpływających na działalność przedsiębiorców oraz rynek pracy i zamówień publicznych.