Stanowisko KIGEiT w odpowiedzi do artykułu opublikowanego na telko.in pt.: „Znużenie czy zdrowy rozsądek?

Dziś w polskim środowisku telekomunikacyjnym temat pochodzenia, przynależności i zamiarów naszego członka, którym jest firma RETN stał się przedmiotem dyskusji, naznaczonym zauważalnym podtekstem negatywności. W świetle tego czujemy się zobowiązani do wydania oświadczenia mającego na celu zapewnienie jasności wszystkim uczestnikom tej dyskusji.

Firma RETN, założona została w Wielkiej Brytanii ponad dwie dekady temu, konsekwentnie dąży do zbudowania niezawodnej międzynarodowej platformy sieciowej, która wspiera globalne wzajemne połączenia. Swoją działalność prowadzi w ponad 40 krajach, demonstrując zaangażowanie w inwestowanie w społeczności lokalne i wspieranie współpracy zarówno z partnerami lokalnymi, jak i globalnymi.

W Polsce działa od 2013 roku, i angażuje się w proces rozwoju sieci, powiększania lokalnego zespołu i nawiązywania efektywnej współpracy z polskimi dostawcami usług internetowych i sprzedawcami. Przed przystąpieniem do Izby firma RETN została dokładnie zweryfikowana i członkowie Izby nie mają jej nic do zarzucenia.

Prawdą jest, że firma RETN inwestowała również w rozwój rosyjskiej sieci jak większość korporacji międzynarodowych. Co najważniejsze, wraz z początkiem rosyjskiej inwazji na Ukrainę, RETN zaprzestał wszelkiej działalności inwestycyjnej w Rosji i na Białorusi i zaangażowała się i angażuje w pomoc Ukrainie w utrzymaniu infrastruktury.

Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji dbając o dobre imię swojej organizacji oraz swoich członków zaświadcza, że firma RETN jest zaangażowanym w prace Izby członkiem i aktywnie współpracuje z branżą w celu budowania i rozwijania sieci telekomunikacyjnych w naszym kraju z poszanowaniem prawa i dobrych obyczajów.