Izba otrzymała z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, pismo z prośbą o uwagi i sugestie dotyczące regulacji w zakresie środków mających na celu obniżenie kosztów wdrażania sieci telekomunikacyjnych, w związku z oficjalną notyfikacją wniosku Komisji Europejskiej dotyczącego rozporządzenia o infrastrukturze gigabitowej i oceny skutków (Gigabit Infrastructure Act wraz z Impact Assessment).
Dokumenty znajdą Państwo również: TUTAJ

Powyższy projekt jest odpowiedzią na ciągle rosnące zapotrzebowanie na dostęp do coraz szybszych sieci szerokopasmowych o coraz większej przepustowości. Rozporządzenie o infrastrukturze gigabitowej, będzie aktem bezpośrednio stosowanym na terenie całej Unii Europejskiej. Jednocześnie zastąpi ono dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/61/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie środków mających na celu zmniejszenie kosztów realizacji szybkich sieci łączności elektronicznej.

Projektowane rozporządzenie zakłada m.in. niwelowanie obciążeń administracyjnych przy realizacji inwestycji telekomunikacyjnych. Wszystkie niezbędne pozwolenia mają zostać uproszczone i ucyfrowione. Z kolei koordynacja robót budowlanych między operatorami różnych rodzajów sieci ma obniżyć koszty ich budowy. Każdy nowobudowany lub modernizowany budynek będzie musiał być wyposażony w światłowody.

Zapraszamy do przesyłania uwag do dnia 16 marca 2023 roku na adres poczty elektronicznej naszego Biura. Prace w KIGEiT będą prowadzone w ramach Sekcji Operatorów Telekomunikacyjnych(SOT).


Wyniki konsultacji:
Po zakończeniu konsultacji wśród naszych członków, KIGEiT przygotowała stanowisko, które w dniu 17 marca 2023 r. zostało przesłane do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Stanowisko zostało przygotowane w ramach Sekcji Operatorów Telekomunikacyjnych (SOT), działającej w naszej Izbie.