Izba informuje, że Krajowe Forum Zarządzania Internetem (IGF Polska) zaprasza do udziału w webinarium informacyjnym w dniu 2 lutego 2023 r., w godz. 12:00 – 12:45 nt. Global Digital Compact ONZ.

Czym jest Global Digital Compact?

Inicjatywa ONZ Global Digital Compact (GDC) ma za zadanie nakreślić wspólne zasady i stworzyć międzynarodowe ramy otwartej, wolnej i bezpiecznej przyszłości cyfrowej dla każdego. W tym celu Biuro Wysłannika Sekretarza Generalnego ONZ ds. Technologii (ang. UN Tech Envoy) stworzyło specjalną platformę online, przy pomocy której wszyscy zainteresowani mogą przekazać swoje wkłady do GDC. Platforma dostępna jest pod linkiem. Propozycje należy przesyłać w języku angielskim.

Otwarte konsultacje

ONZ rozpoczyna proces otwartych konsultacji z udziałem państw członkowskich, społeczeństwa obywatelskiego, młodzieży, środowisk akademickich, sektora prywatnego oraz ekspertów technicznych. Szczegółowe informacje oraz możliwość rejestracji na konsultacje dostępne są na stronie.

Jaką tematykę obejmuje GDC?

Zakres tematyczny oczekiwanych propozycji dotyczy kluczowych zagadnień zwartych w dokumencie ONZ pn. „Nasza Wspólna Agenda” (ang. Our Common Agenda), a w odniesieniu do GDC w szczególności:

  • podłączenia wszystkich ludzi do internetu, w tym wszystkich szkół,
  • zapobiegania fragmentacji internetu,
  • ochrony danych,
  • przestrzegania praw człowieka w internecie,
  • wdrożenia kryteriów odpowiedzialności za treści dyskryminujące i wprowadzające w błąd,
  • wspierania regulacji w zakresie sztucznej inteligencji,
  • uznania wspólnych dóbr cyfrowych za dobra publiczne.

Kto może przesłać swój wkład?

Wypełniając formularz, można określić się jako osoba fizyczna lub organizacja, podać zakres geograficzny działalności i opisać działania podjęte w celu opracowania zgłoszenia.

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Zapraszamy do udziału w webinarium informacyjnym. Dowiesz się, w jaki sposób GDC wpisuje się w szersze ramy dialogu cyfrowego i zarządzania przestrzenią cyfrową. Podpowiemy Ci również, jak wypełnić formularz dostępny na stronie ONZ.

Zachęcamy do zapoznania się z inicjatywą oraz do wypełniania formularza. Termin na przekazywanie zgłoszeń do ONZ upływa 31 marca 2023 r.

Zainteresowani udziałem w webinarium proszeni są o przesłanie  informacji emailem na adres IGFPolska@mc.gov.pl. Link do spotkania zostanie przesłany w odpowiedzi.