W dniu 5 października 2022 roku KIGEiT pod egidą DIGITALEUROPE wraz z 25 innymi organizacjami podpisała wspólne Oświadczenie, w którym podkreślają, że: „REPowerEU to ogromna szansa na zaoszczędzenie pieniędzy dla gospodarstw domowych i przekształcenie naszych społeczeństw tak, aby stały się bardziej ekologiczne i mniej zależne od paliw kopalnych oraz od niewiarygodnych dostawców, zwłaszcza Rosji. Aby jednak osiągnąć te cele, musimy w pełni wykorzystać możliwości technologii cyfrowych, aby złagodzić trwający kryzys energetyczny, a zwłaszcza zapobiec podobnym kryzysom w przyszłości.(…) Bez technologii nie osiągniemy naszych celów klimatycznych ani nie zabezpieczymy naszych przyszłych dostaw energii.”

Więcej informacji znajdą Państwo <tutaj>, dokument mogą Państwo pobrać <tutaj>.