XI Konferencja CommonSign 8 listopada 2022r.

Identyfikacja i uwierzytelnienie – nowe wyzwania i możliwości

 Miejsce: NASK- Państwowy Instytut Badawczy, ul. Kolska 12, 01-045 Warszawa

 

NASK – Państwowy Instytut Badawczy, Autenti,  Obserwatorium.biz,   Trusted Information Consulting oraz Medien Service zapraszają do aktywnego udziału w kolejnej, już jedenastej  konferencji poświęconej problematyce funkcjonowania podpisu elektronicznego, elektronicznej identyfikacji oraz usług zaufania w naszym kraju.  Wskutek przyspieszenia transformacji cyfrowej wymuszonej w minionych dwóch latach przez pandemię koronawirusa, znaleźliśmy się w stanie w miarę sprawnego funkcjonowania e-administracji i e-biznesu w Polsce. Z danych GUS wynika, że w 2020 roku z usług e-administracji skorzystało 53,4% mieszkańców dużych miast, 42,3% z miast mniejszych i jedynie 33,7% mieszkańców wsi.  Z pewnością nie jest to stan zadowalający, a zatem można go konsekwentnie i w zgodzie z nowymi potrzebami i narzędziami skutecznie doskonalić!

Konferencja dla fachowców w gronie fachowców

Trwająca pandemia koronawirusa przyspieszyła, ale też nadal wymusza postęp w procesie digitalizacji w życiu naszych społeczeństw i krajów, zmienia codzienność funkcjonowania osób prywatnych, firm, biznesu i administracji. Nowoczesna Identyfikacja i uwierzytelnienie stron-uczestników wielu transakcji stało się konieczną praktyką i zaistniało na skalę wcześniej nie obserwowaną. Nadal niezbędne jest pogłębione analizowanie tego procesu w jego wielu aspektach i na tej podstawie wskazywanie kolejnych etapów jego rozwoju w najbliższych latach.

Jednocześnie nowym wyzwaniem dla społeczności naszego kraju, ale i całej Unii Europejskiej, czy nawet całego świata, stał się problem zapobieżenia groźnym dla ludzkości zmianom klimatycznym. Remedium, określane w Europie dążeniem do osiągnięcia w 2050 roku Zielonego Ładu,  nie dokona się bez zastosowania w tym celu niskoemisyjnych technologii iCT  oraz kolejnych usprawnień w obszarze-identyfikacji i usług zaufania wykorzystujących nowe coraz mniej emisyjne rozwiązania technologiczne.

 

Biuro organizacyjne

Medien Service Sławomir Cieśliński

GSM: 502 111 153    e-mail:  medserv@interia.pl;  cieslinski@medienservice.com.pl