Izba wkrótce będzie świadczyć odpłatne usługi doradcze w zakresie zobowiązań prawnoautorskich (tzw. opłaty od czystych nośników). Jednak zanim to nastąpi poszukujemy 3 przedsiębiorców, którzy w ramach testowania usługi bezpłatnie i już teraz będą mogli z niej skorzystać, w zamian za  poświęcony czas i współpracę z naszym Ekspertem.

Przedsiębiorcy, którzy nieodpłatnie przetestują naszą nową usługę doradczą będą uprawnieni do wykorzystania w swojej działalności gospodarczej otrzymanych wyników z testowania wynikających usługi doradztwa.

Dla jakiego Przedsiębiorstwa jest ta usługa?

Dla wszystkich Przedsiębiorstw, które importują i sprzedają sprzęt elektroniczny, który może służyć do kopiowania lub utrwalania utworów podlegających prawom autorskim.

Co otrzymają Przedsiębiorstwa?

  1. Pomoc w zdefiniowaniu swojego statusu w kontekście ewentualności realizacji ustawowego obowiązku naliczania i odprowadzania opłat od tzw. czystych nośników.
  2. W zależności od w/w statusu:
    • pomoc w prawidłowym naliczeniu i odprowadzeniu opłat,
    • informację, że firma nie jest zobowiązana do odprowadzania opłat,
  1. Płatnicy czynni (Przedsiębiorstwa, które już opłatę odprowadzają) otrzymają weryfikację prawidłowości naliczania i odprowadzania opłat za wskazany przez siebie okres, jednakże nie dłuższy niż do 5 lat wstecz.

Szczegóły dotyczące naboru są dostępne w załączniku pn. Regulamin naboru MŚP/Testera.

Nabór trwa od dnia 11 lipca 2022 roku do dnia 22 lipca 2022 roku.

Liczy się kolejność zgłoszeń!

Aby wziąć udział w naborze należy przesłać wypełniony formularz zgłoszeniowy wraz z podpisanym Oświadczeniem o braku powiązań na adres: kigeit@kigeit.org.pl