Z dniem 1 stycznia 2021 r. Wielka Brytania utraciła wszystkie prawa i obowiązki jako państwo członkowskie oraz jakie miała w okresie przejściowym na mocy umowy o wystąpieniu z UE. Wskutek jej wyjścia z rynku wewnętrznego i unii celnej mogły powstać nowe bariery dla handlu i wymiany międzynarodowej, mimo zwartej z tym krajem bardzo ambitnej umowy o wolnym handlu.

W związku z powyższym Ministerstwo Rozwoju i Technologii, zwróciło się do naszej Izby z prośbą o przeprowadzenie sondażu wśród przedsiębiorców dot. wszelkich barierach taryfowych i pozataryfowych z jakimi się Państwo spotkali  w handlu, inwestycjach i usługach zarówno w eksporcie Polski do Wielkiej Brytanii, jak i imporcie z Wielkiej Brytanii do Polski (np. restrykcje w procedurach celnych, administracyjnych, dokumentacji, podwyższone cło, certyfikacja, licencjonowanie, etykietowanie, standaryzacja, niejasne, niepełne przepisy regulacyjne, brak ochrony praw własności  intelektualnej – IPR, nierówne traktowanie w dostępie do inwestycji zagranicznych itp).

Wszelkie informacje nt. barier taryfowych i pozataryfowych w handlu z Wielką Brytanią prosimy przesyłać na adres e-mail kigeit@kigeit.org.pl do dnia 23.06.2022 r.