W dniu 1 czerwca 2022 roku w poczet członków naszej Izby została przyjęta  firma Hawe Telekom Sp. z o.o. w restrukturyzacji. Głównym przedmiotem działalność Hawe Telekom jest świadczenie usług telekomunikacyjnych innym operatorom na bazie posiadanej ogólnopolskiej infrastruktury światłowodowej.

Hawe Telekom Sp. z o.o. w restrukturyzacji rozpoczęła działalność w dniu 29 października 2010 roku i jest prawnym kontynuatorem Przedsiębiorstwa Budownictwa Technicznego Hawe Sp. z o.o., działającego od 1990 roku. Spółka Hawe Telekom jest operatorem świadczącym usługi innym operatorom telekomunikacyjnym „carriers’ carrier”, a wśród jego klientów znajdują się operatorzy sieci telefonii komórkowych w Polsce, operatorzy międzynarodowi, jak również kilkadziesiąt data center znajdujących się w zasięgu sieci. Spółka świadczy usługi: sprzedaży i dzierżawy kabli oraz włókien światłowodowych, transmisji danych w oparciu o posiadany system DWDM (krajowy i międzynarodowy), dostępu do sieci Internet, kolokacji w obiektach wyniesionych rozmieszczonych na Ogólnopolskiej Sieci Światłowodowej oraz usług nadzoru i serwisu sieci. W grudniu 2021 r. firma uzyskała po raz trzeci potwierdzenie istotności posiadanej przez siebie infrastruktury w postaci przedłużenia ochrony państwa na rok 2022 r. Spółka z sukcesem wdrożyła Zintegrowany System Zarządzania, który spełnia wymagania trzech norm: ISO 22301:2020 (zarządzanie ciągłością działania), ISO/IEC 27001:2017 (zarządzanie bezpieczeństwem informacji) oraz ISO 9001:2015 (zarządzanie jakością). Firma Hawe Telekom w ostatnim czasie otrzymała wyróżnienie dla „Stabilnego Partnera 2021” w kategorii telekomunikacja, „Innowacyjnej Firmy 2021” za CDN, a także „Lidera Technologii 2022”.

Aktualną ofertę firmy mogą Państwo poznać na stronie internetowej firmy.