Izba otrzymała z Ministerstwa Rozwoju i Przedsiębiorczości w ramach konsultacji raport Technicznej Grupy Roboczej Platformy ds. Zrównoważonego Finansowania (TWG) z rekomendacjami dla Komisji ws. ustanowienia technicznych kryteriów kwalifikacji dla celów środowiskowych 3-6 do rozporządzenia (UE) 2020/852 ws. taksonomii (dokumenty do pobrania: raport i aneks do raportu).

Uwagi do ww. dokumentu będą miały kluczowe znaczenie w przygotowaniu przez Komisję propozycji aktu delegowanego z kryteriami dla 4 z 6 celów środowiskowych (zrównoważone wykorzystywanie i ochrona zasobów wodnych i morskich; przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym; zapobieganie zanieczyszczeniom i jego kontrola; ochrona i odbudowa bioróżnorodności i ekosystemów). Zgodnie z rozporządzeniem ws. taksonomii, akt delegowany dla pozostałych celów środowiskowych powinien wejść w życie 01.01.2023 r.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o przekazanie uwag w wersji edytowalnej do dnia 9 maja 2022 roku na adres poczty elektronicznej naszego Biura.