W dniu 5 kwietnia 2022 r., KIGEiT przesłała do Ministerstwa Finansów uwagi do projektu Ustawy z dnia 24 marca 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw. Uwagi dotyczyły:

  1. Składki zdrowotnej poprzez odliczenie z tytułu zapłaconej przez podatnika składki na ubezpieczenie zdrowotne – rozważenie uznania odliczalności składki zdrowotnej w całości dla przedsiębiorców, nie tylko do zaproponowanej kwoty 8 700 zł.
  2. Form opodatkowania działalności gospodarczej poprzez wprowadzenie możliwości zmiany sposobu opodatkowania tej działalności przez przedsiębiorców po zakończeniu bieżącego roku podatkowego.
  3. Weryfikacji obciążeń niektórych podatników – art. 18 przedmiotowego projektu.
  4. Ujednolicenie przepisu art. 32 ustawy o PIT dotyczącego składania oświadczeń w zakresie kosztów i zwolnień.

Pełną treść pisma do Ministerstwa Finansów znajdą Państwo <tutaj>