Izba zachęca do wzięcia udziału w konsultacjach KE dotyczących Cyberbezpieczeństwa (Cyber Resilience Act).

Produkty i usługi technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) stwarzają zarówno możliwości jak i wyzwania dla gospodarek i społeczeństw UE. W sytuacji, gdy wszystko jest ze sobą połączone, incydent związany z bezpieczeństwem cybernetycznym może mieć wpływ na cały ekosystem i zakłócić działalność gospodarczą lub społeczną. Aby zaspokoić potrzeby rynku i chronić konsumentów przed niezabezpieczonymi produktami i usługami, niniejsza inicjatywa będzie miała na celu ustanowienie wymogów w zakresie bezpieczeństwa cybernetycznego, które muszą być spełnione przez producentów i sprzedawców takich produktów.

Cele tej inicjatywy dzielą się na trzy główne kategorie:

  • zwiększenie i zapewnienie niezmiennie wysokiego poziomu cyberbezpieczeństwa produktów cyfrowych i usług pomocniczych. Dokładniej rzecz ujmując, szeroki zakres takich produktów i usług towarzyszących byłby zabezpieczony proporcjonalnie do ryzyka przez cały ich cykl życia.
  • umożliwienie użytkownikom dopasowania funkcji związanych z bezpieczeństwem takich produktów do swoich potrzeb, w tym poprzez zwiększenie przejrzystości charakterystyki cyberbezpieczeństwa. Ochroni to użytkowników przed nie dość bezpiecznymi produktami cyfrowymi i usługami pomocniczymi oraz zachęci sprzedawców do oferowania bezpieczniejszych
    produktów, co zwiększy zaufanie do jednolitego rynku cyfrowego.
  • poprawa funkcjonowania rynku wewnętrznego poprzez wyrównywanie warunków działania sprzedawców produktów cyfrowych i usług dodatkowych.

Zaproszenie do składania uwag <tutaj>. Opinie można przesyłać do 25 maja 2022 r.