Przekazujemy projekt raportu TEG oraz załączonego do raportu aneksu, który zawiera rekomendacje ws. technicznych kryteriów kwalifikacji dla celów środowiskowych 3-6 ujętych w art. 9 rozporządzenia 2020/852 ws. taksonomii.
Konsultacje publiczne<tutaj>, gdzie – po zalogowaniu/utworzeniu konta – mogli Państwo bezpośrednio zgłaszać swoje uwagi do załączonych dokumentów za pośrednictwem umieszczonego na stronie kwestionariusza online, zakończyły się 24 września 2021 r.
Odpowiedzi uzyskane w ramach konsultacji posłużą do przygotowania przez TEG ostatecznej wersji raportu do przedłożenia KE w listopadzie 2021 r., a następnie Komisja na podstawie rekomendacji TEG przygotuje odpowiedni Akt Delegowany, który ma zostać przyjęty w pierwszej połowie 2022 r.

Więcej informacji na temat konsultacji projektu raportu TEG mogą również Państwo znaleźć na stronie Komisji Europejskiej  <tutaj>.