Izba informuje, że otrzymała z Mazowieckiego Biura Planowania Regionalneo w Warszawie  projekt aktualizacji Strategii rozwoju województwa mazowieckiego 2030+ Innowacyjne Mazowsze wraz z prognozą oddziaływania na środowiskoZarząd Województwa Mazowieckiego przyjął uchwałę nr 1324/250/2021 w tej sprawie dnia 4 sierpnia 2021 roku.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o przekazanie ewentualnych uwag. Zapraszamy do przesyłania opinii w wersji edytowalnej (na formularzu zgłaszania uwag) do dnia 5 października 2021 roku na adres poczty elektronicznej naszego Biura.