W dniu 23 sierpnia 2021 roku, Izba wysłała do Ministerstwa Finansów stanowisko do projektu ustawy z dnia 26 lipca 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw w zakresie ulgi podatkowych na robotyzację, prototyp oraz ulgi badawczo-rozwojowej.