Zachęcamy do udziału w Tallinn Digital Summit, które odbędzie się w dniu 7 września 2021 r. online. Głównym tematem tegorocznego Tallinn Digital Summit jest Trusted Connectivity. Trusted Connectivity obejmuje szereg istotnych działań i inicjatyw, od zapewnienia przejrzystych i integracyjnych inwestycji infrastrukturalnych po wspieranie stabilności geopolitycznej i wzrostu gospodarczego napędzanego innowacjami.

Rejestracja na wydarzenie odbywa się online, zgłoszenia należy dokonać do dnia 30 sierpnia 2021 r.

Tallinn Digital Summit to idealna platforma do dyskusji na temat łączności. Tegoroczny szczyt podkreśli związek między infrastrukturą transgraniczną, geopolityką i technologiami cyfrowymi. Gospodarzem wydarzenia jest premier Estonii i zgromadzi światowych liderów krajów o podobnych poglądach oraz organizacji międzynarodowych, aby wymieniać się pomysłami i nakreślać cyfrową przyszłość naszych społeczeństw i gospodarek.

W programie m. in.:

  • Przyspieszenie transformacji cyfrowej usług rządowych. Rządy mają trudności z nadążaniem za coraz większym impetem w kierunku cyfryzacji usług. Podejście oparte na cyfrowych elementach konstrukcyjnych umożliwia rządom łatwe tworzenie lub modyfikowanie ich platform cyfrowych, usług i aplikacji poprzez redukcję kosztów, czasu i innych wymagań dotyczących zasobów.
  • Inteligentna łączność. Komponenty cyfrowe stały się kluczowe dla infrastruktury, umożliwiając tym samym pojawienie się nowych modeli biznesowych i technologii. Celem Smart Connectivity jest stworzenie platformy wzrostu dla nowych usług oraz wspieranie wzrostu gospodarczego napędzanego innowacjami. Może to na przykład ostatecznie doprowadzić do automatyzacji transportu drogowego i inteligentnej transformacji sieci elektroenergetycznych.
  • Inteligentne miasta. Środowisko przestrzenne to ostatnia mila łączności, w której Wyżej wymienione części składowe zbiegają się i realne korzyści są realizowane. Może to przybrać formę usług cyfrowych, mobilności i rozwiązań energetycznych. Środowisko, które chcemy kształtować, wyłania się z wytycznych polityki wysokiego szczebla, ma praktyczne korzyści i podnosi jakość życia jego mieszkańców.