Zapraszamy pracodawców, oferujących praktyki, staże lub zatrudnienie do udziału w XXVII TARGACH PRACY i PRAKTYK dla ELEKTRONIKÓW i INFORMATYKÓW

Z powodu pandemii forma Targów została ograniczona do wydania elektronicznej wersji katalogu targowego . 

Inaugurację dystrybucji katalogu przewidujemy na dzień 18 października 2021.

Katalog zostanie opublikowany na portalu Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej i rozesłany do wszystkich studentów Politechniki Warszawskiej oraz innych uczelni. Katalog zostanie przekazany również do Samorządu Studenckiego i organizacji studenckich, działających w Politechnice Warszawskiej, w celu upowszechnienia dystrybucji.

Koszt zamieszczenia informacji (normatywnie – 1 strona) wynosi 200 zł. + 23% VAT. Istnieje możliwość wykupienia dodatkowych stron w tej samej cenie bazowej.

Zgłoszenie udziału w Targach w formie skanu wypełnionego  formularza  zamówienia, z pieczątką firmową i podpisem osoby zamawiającej, należy kierować do pani Doroty Myko (d.myko@elka.pw.edu.pl) w terminie do 17 września 2021 r.

Tekst informacji do katalogu targowego, w języku polskim lub angielskim, należy przesyłać do dnia 17 września 2021 r. Informacje przesłane po tym terminie z powodów technicznych, nie będą mogły być zamieszczone w katalogu targowym. 

Szczegóły na stronie internetowej.

Jednocześnie informujemy, że planujemy organizację kolejnych, XXVIII Targów na marzec 2022 r. Forma targów będzie zależna od stanu epidemicznego.
Już teraz istnieje możliwość zgłoszenia uczestnictwa.

Ponadto, pragniemy Państwa poinformować, że na stronie internetowej Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej, istnieje możliwość umieszczania ofert praktyk i pracy w trybie ciągłym. Jest to usługa bezpłatna.

Serdecznie zachęcamy Państwa do skorzystania z tej usługi. Jest to  najprostszy i najszybszy sposób dotarcia do szerokiego grona studentów, szczególnie efektywny w okresie przedwakacyjnym i wakacyjnym kiedy to studenci intensywnie poszukują możliwości odbycia praktyk, będących integralnym elementem programu studiów.

Zapraszamy do zapoznania się z  Katalogiem poprzednich czyli XXVI Targów Pracy i Praktyk dla Elektroników i Informatyków 

Zdjęcia z poprzednich edycji Targów znajdują się na stronie internetowej.