W dniu 28 maja 2021 r. Izby oraz organizacje sektora ICT (PIIT, KIGEiT, PIKE, KIKE, Związek Polska Cyfrowa oraz SoDA) wysłały do Premiera i Ministra Cyfryzacji Mateusza Morawieckiego wspólny apel, w którym branża teleinformatyczna w Polsce zaznacza, że z niepokojem obserwuje propozycje zawarte w programie „Polski Ład”, m.in. dotyczące zmian wysokości składki zdrowotnej, gdyż, czas wychodzenia z kryzysu to nie jest odpowiedni moment na zmiany w systemie podatkowo – składkowym. Organizacje zadeklarowały także gotowość do podjęcia dialogu, którego celem będzie wypracowanie rozwiązań aktywnie wspierających potencjał branży ICT oraz wszystkich przedsiębiorców.