Jak sfinansować inwestycje w cyfryzację i robotyzację? Gdzie szukać praktycznych informacji na temat programów i narzędzi wspierających firmy, ze szczególnym uwzględnieniem sektora MSP? Od czego zacząć? Na te pytania odpowie ekspert podczas webinarium.

  • Data: środa, 2 grudnia, godz. 11.00-12.00
  • Miejsce: online, platforma Zoom
  • Temat: Finansowanie cyfryzacji i robotyzacji przedsiębiorstw
  • Krótki opisSektor MSP zmaga się obecnie z kwestią przyspieszonej cyfryzacji i robotyzacji, która wymaga przedefiniowania modeli biznesowych i wprowadzenia głębokich zmian w sferze organizacji poszczególnych firm. Przejście przez ten proces nie będzie możliwy bez znalezienia dodatkowych źródeł finansowania. Podczas webinarium pokażemy, gdzie szukać informacji dotyczących dostępnego wsparcia inwestycji w cyfryzację. Możliwości w tym zakresie prezentuje Nawigator finansowy Platformy Przemysłu Przyszłości w którym znajdują się informacje o: dotacjach, inwestycjach, pożyczkach oraz rozwiązaniach podatkowych wspierających przedsiębiorców w tym zakresie.


Prelegent: dr Piotr Kryjom, Kierownik Produktów Instrumenty Finansowe, Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości

Ekspert Platformy Przemysłu Przyszłości, doktor nauk ekonomicznych, absolwent Instytutu Przedsiębiorstwa Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Europeistyki Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wydziału Administracji i Biznesu Uniwersytetu w Tampere w Finlandii, ekspert z zakresu funduszy Unii Europejskiej i programów wsparcia przedsiębiorczości Ministerstwa Rozwoju, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i Mazowieckiej Jednostki Projektów Unijnych, uczestnik misji eksperckich w ramach Programu Partnerstwa Wschodniego na Ukrainę i do Tadżykistanu, specjalista w zakresie wsparcia przedsiębiorstw, funduszy seed capital, funduszy pożyczkowych i poręczeniowych, prac b+r przedsiębiorstw oraz internacjonalizacji. Swoje zainteresowania naukowe i zawodowe koncentruje na rozwoju klastrów przemysłowych oraz optymalizacji łańcuchów wartości. Zawodowo związany z sektorem publicznym, wieloletni pracownik urzędów centralnych oraz agencji rządowych odpowiadających za wydatkowanie środków UE, w których zajmował się przygotowaniem warunków udzielania wsparcia przedsiębiorcom. Ekspert dużych firm doradczych w zakresie przygotowania projektów wspierających rozwój specjalnych stref ekonomicznych oraz eksport polskich przedsiębiorstw. Prywatnie maratończyk, pasjonat kultury skandynawskiej.


Sprawdź pozostałe Webinaria „How to…” w tej serii