Przedstawiamy najnowsze ostrzeżenie dot. aparatury niskiego napięcia, które pojawiło się w systemie RAPEX:

Alert RAPEX: 

Numer sprawy: A12/01414/20

Category Electrical appliances and equipment
Type of alert Products with serious risks
Product user Consumer
Product Mains extension lead
Brand Oufeite